Over ons

Christian Bigot, PhD, en Dimitri Roose, PhD, hebben beiden een wetenschappelijke achtergrond waarbij ze medische beeldvorming gebruikten om tot hun onderzoeksresultaten te komen. Ze verrijkten hun kennis over medische beeldvorming bij verschillende grote industriële spelers. Samen vormen ze een dynamisch team met complementaire kennis en expertise. 

Ze merkten echter dat het aankoopproces van toestellen voor medische beeldvorming in ziekenhuizen niet altijd eenvoudig verliep omdat het niet vanzelfsprekend is om de verschillende spelers op de markt te vergelijken en up-to-date te blijven.

Daarom stelden ze een efficiënte aankoopprocedure op met een optimaal systeem voor de beste prijs tot resultaat. Daarmee dragen ze bij tot kwaliteit, productiviteit en veiligheid gedurende de levensloop van het systeem. 

Dimitri Roose, PhD

Christian Bigot, PhD

Het resultaat is B-RESONANT, waarmee ze diensten van medische beeldvorming assisteren en extra training geven zodat ze alles uit het toestel kunnen halen, meer tijd voor hun patiënten hebben en de continuïteit kunnen verzekeren.

Ondertussen reiken hun diensten verder dan de dienst radiologie. B-RESONANT assisteert graag bij de aankoop van apparatuur voor heel het ziekenhuis, wat doorgaans een complexer project is.

 

Leuk weetje:
B-RESONANT staat niet alleen voor ‘Be resonant’, wat we bij B-RESONANT elke dag opnieuw zijn. De letters B en R staan ook voor Bigot en Roose.

Taal

In de medische wereld wordt niet altijd eenduidig gecommuniceerd zodat belangrijke informatie verloren kan gaan.

Wij spreken de taal van de artsen, van de aankoopdienst én van de industrie en vormen zo de brug tussen de twee diensten en de industrie.

Op die manier verkrijgen de ziekenhuizen precies wat ze nodig hebben voor de beste prijs en worden onnodige en extra kosten nadien vermeden.

Bovendien is het B-Resonant team Nederlands-, Frans- en Engelstalig.

Enkele van onze realisaties

Voor de aankoop van drie mobiele MRI-systemen boden we het Universitair Ziekenhuis Antwerpen een totaaloplossing.

We boden ondersteuning bij de aankoop van drie nieuwe MRI-systemen en deden de follow-up van de installatie. We zorgden daarbij voor een mobiele MRI-oplossing zodat de continuïteit verzekerd was tijdens de vervanging van de systemen. Om de continuïteit verder nog te verzekeren, hielpen we bij de implementatie van een totaal nieuwe oplossing: Virtual Cockpit. Hiermee kunnen technologen meerdere toestellen tegelijk bedienen en indien nodig ook van thuis uit.

We hebben ZNA ondersteund bij de aankoop van een nieuw MRI -, CT- en mammografiesysteem voor het nieuwe Cadix-ziekenhuis. Nadien hebben we ZNA via onze partner ‘Solvint’ verder ondersteund bij de aankoop van verschillende toestellen voor zowel Cadix als het hele ZNA-netwerk. Het ging daarbij om onder meer ultrasound-, SPECT- en SPECT-CT-systemen en systemen voor oftalmologie.

AZ-Oudenaarde: ondersteuning bij de aankoop van een nieuw MRI systeem

Hopital d’Arlon: ondersteuning bij de aankoop van een MRI-systeem

Hospital Princess Paola: ondersteuning bij de aankoop van een MRI-systeem

Treantzorggroep: de aanbesteding van drie nieuwe MRI-toestellen voor de sites Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. De noden per site werden zorgvuldig opgesteld en vertaald naar een programma van eisen. Vervolgens heeft B-RESONANT bijgestaan bij de evaluatie van de aanbiedingen en bijgedragen aan de onderhandelingen.

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken?