Aankoopadvies
en ondersteuning

B-RESONANT begeleidt bij de aankoop van medische apparatuur met een sterke specialisatie in toestellen voor medische beeldvorming, met name MRI en CT. De pragmatische en strategische aanpak toont ook zijn nut voor meer ziekenhuisbrede aankopen waaronder echografie maar ook bv. patiëntmonitoring, C-bogen enz.

Efficiënt aankooptraject

Wanneer artsen in het ziekenhuis de MRI, CT-scan of andere medische apparatuur willen vervangen voor het behoud of de verbetering van hun klinische activiteiten, dan betekent dat heel wat extra werk. Voor de verplichte aanbesteding moeten ze immers de markt verkennen, een zo goed mogelijk een technische beschrijving opmaken, de evaluatie van de aanbiedingen doen en naargelang de procedure bijdragen aan de onderhandelingen.

Ook de aankoopdienst van het ziekenhuis is hier nauw bij betrokken. Zij behandelen vooral de administratieve en juridische kant. Tegelijk moeten zij ook de klinische nood in hun documenten opnemen en finaal een goed beargumenteerd gunningsverslag schrijven.

Verder komen er vaak  bouwtechnische elementen bij kijken, die in het lastenboek moeten worden opgenomen maar ook de nodige coördinatie en opvolging vragen tijdens de uitvoering. En hier maakt B-RESONANT het verschil.

Uitgebreide marktkennis

Dankzij complementair team is de taal en expertise afgestemd op de verschillende stakeholders. De klinische, aankooptechnisch en bouwtechnische noden worden bijgevolg goed begrepen en worden en correct opgenomen in het bestek.

Dankzij de uitgebreide marktkennis van B-RESONANT objectiveren ze de markt en beduiden ze wat klininsch relevant is. Zo worden er geen onnodige kosten gemaakt maar worden er bovendien ook geen klinische relevante zaken gemist.

Dankzij een duidelijk goed opgesteld bestek zijn de offertes van de leveranciers 1 op 1 te vergelijken.

De kennis en ervaring uit de industrie leidt tot een goede strategie bij de onderhandelingsgesprekken.

Een grondige kennis van de wet overheidsopdrachten zorgt ervoor dat de procedure correct verloopt.

De gunningsverslagen zijn duidelijk en sluitend.

Werkwijze van B-Resonant

Om aankoopdiensten en radiologen bij te staan bij de uitbesteding, hanteren we een pragmatische en strategische aanpak, waarbij we ons aanpassen aan de werkwijze van de dienst en het ziekenhuis om tot de juiste oplossing te komen. Die aanpak verloopt als volgt:

Voortraject

We voeren een gesprek met de artsen om te kijken wat ze vandaag met de toestellen doen en wat ze in de toekomst wensen.

Op basis van deze informatie voeren we een marktonderzoek uit. We zorgen ervoor dat leveranciers productpresentaties aan de artsen geven zodat die precies weten wat er op de markt is.

We bespreken de presentaties met de artsen zodat we precies weten wat ze absoluut nodig hebben en wat louter nice to have is.

We kijken daarbij niet alleen naar het toestel, maar ook naar het geheel: van hardware tot artificiële intelligentie, de beste manier om trainingen aan te bieden, de manier van werken, het comfort van de patiënt, het onderhoud, de bouwtechnische elementen, maar ook opvolging en begeleiding.

Lastenboek

We schrijven het technische/klinische en indien gewenst ook het bouwtechnische gedeelte van het lastenboek.

Dit is immers vaak een pijnpunt: wegens tijdsgebrek zijn de technische bepalingen niet altijd aangepast aan de werkelijkheid en de situatie. Hierdoor weten de leveranciers niet goed wat ze precies moeten aanbieden en zijn de offertes vaak moeilijk te vergelijken.

Daarom definiëren wij op voorhand wat de artsen precies willen.

Zo bekijken we op welke elementen van de bijzonder dure apparatuur kan bespaard worden. We zorgen er ook voor dat alle nodige functies meteen op de apparatuur aanwezig is en deze functies niet op een later tijdstip moeten worden aangevraagd,  waardoor opnieuw budget gezocht dient te worden en de optie/functie duurder in aanschaf is.

Evaluatie

In deze tijdrovende fase vergelijken we alle aanbiedingen van de leveranciers objectief aan de hand van de technische bepalingen en de gunningscriteria van het lastenboek, zoals de verschillende benamingen van opties, de diverse verpakkingen enz. De eerste resultaten tonen we aan de artsen in een presentatie.

Onderhandelingsfase

Dankzij onze sterke klinische en industriële achtergrond kunnen we advies geven over de best te volgen onderhandelingsstrategie.

Door gericht te onderhandelen besparen we niet alleen kostbare tijd maar ook bijzonder veel financiële middelen.

Rapportering en gunningsverslag

Zodra de leverancier is bepaald, bieden we ondersteuning bij de argumentatie van de keuze van leverancier in het gunningsverslag. Andere leveranciers krijgen dit immers ook te lezen.

Doorgaans is dit de bijzonder moeilijke taak van de aankoopdienst. Met de hulp van het team van B-RESONANT is de argumentatie duidelijk en sluitend.

“Met onze begeleiding kunt u met vertrouwen de juiste beslissing voor het juiste toestel nemen.”

Zo bereiken we samen de optimale oplossing voor uw klinische noden.

Bouwtechnische ondersteuning

Bij o.a. de installatie van een MRI-scanner komen heel wat bouwtechnische elementen kijken die correct moeten worden opgenomen in het lastenboek in functie van de huidige infrastructuur. Hiervoor zijn niet altijd de nodige resources en kennis in huis.

Dankzij een eigen projectingenieur is B-RESONANT ook de partner voor het opnemen van het bouwtechnische aspect in het lastenboek en verder de coördinatie en opvolging van de installatie.

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken?